June 15, 2011

Keqtrajtohet gjyqtari dhe familja e tij ne kufirin grek

Në cilësinë e Zv. Kryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë jam shumë i shqetësuar, për ngjarjet të cilat kanë ndodhur në pikën doganore të Kakavijës më datë 10.06.2011 ora 20.00 dhe i përkasin Gjyqtarit Skënder Damini, Gjyqtari Gjykatës së Rrethit Gjyqsor Fier.Në këtë datë Gjyqtari është penguar të kalojë kufirin me shtetin Grek, kur po udhëtonte me bashkëshorten dhe babain e tij shtetasit Lindita dhe Damin Damini, me motivacionin “konsiderohet person i rrezikshëm për rendin dhe sigurinë publike etj.”Si Zv. Kryetar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë i cili është organi kushtetues kompetent për mbrojtjen dhe përfaqsimin e gjyqtarëve, kërkoj nga Ministria e Jashtme e vendit tonë të marrë sqarime tek autoritetet kompetente Greke, në lidhje me veprimet e autoriteteve të pikës kufitare Kakavijë.Ne kërkojmë nga këto autoritete të sqarojnë pozicionin e shtetit Grek në lidhje me përcaktimin që i bëhet një Gjyqtari të shtetit shqiptar, i cili udhëton me një pasaportë shërbimi, si edhe bashkëshortes së tij, si persona të “rrezikshëm”.
Ne sqarojmë se Gjyqtari Skënder Damini ka kaluar në shtetin Grek duke respektuar rregullat e këtij shteti dhe pa krijuar asnjëherë incidente që nga viti 1993 duke hyrë dhe dalë rregullisht në këtë vend.Incidenti ka të bëjë me praninë e babait të Gjyqtarit, shtetasit Damin Damini, i cili ka të shënuar në pasaportën biometrike, vendlindjen Mazrek, një krahinë, në Camëri duke bërë kështu që punonjësi i pikës Kufitare të vendosë shënimin që ai nuk disponon një dokument të vlefshëm udhëtimi, pavarësisht se ai udhëtonte me një pasaportë të vlefshme biometrike.Më këtë motivacion, punonjësi i pikës kufitare nuk ka lejuar të hyjë në shtetin Grek, as Gjyqtari Skënder Danimi dhe bashkëshortja e tij, të cilët sipas punonjësit ishin duke shoqëruar një person të padëshiruar.

Në cilësinë e Zv. Kryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,  vlerësoj se arsyet e paraqituara nga autoritet kufitare Greke, janë të paarsyeshme dhe diskriminuese, prandaj kërkon nga autoritetet shqiptare të ndërhyjnë.

No comments:

Post a Comment