April 29, 2011

Ato tradita e besë nuk i blej e nuk i shes!


i pata që në mëngjës, do ti mbaj gjer sa të vdes...

No comments:

Post a Comment